<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1019277341541200&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Työnhakijoiden rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjän nimi

Roister Marketing Oy
Y-tunnus: 2204527-7

Osoite

Brahenkatu 4
53100 LAPPEENRANTA

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Kairit Tahvola
Puhelin: 050 415 2054
Sähköposti: info@roister.fi

Rekisterin nimi

Roister Marketing Oy:n työnhakijarekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterissä olevia henkilön kontaktitietoja käytetään Roister Marketing Oy:n rekrytoinnissa.

Rekisterin tietosisältö

Rekisterin tietosisältö koostuu seuraavista tiedoista:

  • Henkilön nimi
  • Henkilön yhteystiedot (puhelinnumero, sähköposti)
  • Lisätiedot työhakemukseen (henkilön työhakemuksessa jättämä lisätieto, kuten LinkedIn-profiili, palkkatoive, CV ja vapaamuotoinen hakemusteksti)
  • Muut tunnistetiedot (mm. henkilön julkinen IP-osoite)
  • Seurantatiedot (sähköisten markkinointitoimenpiteiden seurantatiedot)
  • Evästetiedot (lue lisää evästekäytännöstämme)
    Osa tiedoista on käyttötarkoituksesta riippuen pakollista antaa, jotta asia voidaan käsitellä tarpeenmukaisella tavalla.

Säännönmukaiset tietolähteet

Työhakemuslomakkeet roister.fi-verkkopalvelussa sekä erikseen käytettyjen rekrytointikumppanien tietojärjestelmät.

Tietojen käsittely, luovutus ja säilytysaika

Tietoja käsitellään EU:n tai ETA:n alueella sekä niiden ulkopuolella rekisterinpitäjän ja rekisterinpitäjän valtuuttamien henkilötietojen käsittelijöiden toimesta (tällaisia käyttötapauksia ovat esimerkiksi varmuuskopiot järjestelmien tiedostoista ja tietokannoista).

Tietoja luovutetaan seuraaville tahoille seuraavissa tarkoituksissa:

  • Roister Marketing Oy:n konserniin kuuluville yhtiöille rekrytointitarkoituksissa
  • Tietoja luovutetaan salatulla tietoliikenneyhteydellä, sähköpostilla tai muuten elektronisesti

Tietoja säilytetään 3 vuotta työhakemuksen vastaanottamisen jälkeen.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot sijaitsevat sähköisen viestinnän tietosuojalain mukaisessa suojatussa järjestelmässä pääkäyttäjän myöntämien käyttäjätunnusten takana.

Tarkastusoikeus

Jokaisella rekisteriin tietonsa jättäneellä henkilöllä on oikeus tarkastaa omat rekisteriin tallennetut tietonsa. Pyyntö tehdään sähköpostitse yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen. Pyyntö kohdistetaan oletuksena pyynnön lähettäjän sähköpostiosoitteeseen liitettyihin henkilötietoihin, ellei pyynnön lähettänyttä henkilöä tunnisteta jollain muulla tavalla.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisteriin tietonsa jättäneellä henkilöllä on oikeus tarkastaa omat rekisteriin tallennetut tietonsa sekä vaatia niiden korjaamista. Korjauspyyntö tehdään sähköpostitse yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilöllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Mikäli henkilö haluaa kieltää tällaisen toiminnan, hän voi tehdä sen ottamalla rekisterinpitäjään yhteyttä sähköpostitse.