<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1019277341541200&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Innovaatiorahasto

Sijoittajille

Roister Capital Oy:n hallinnoima innovaatiorahasto tekee sijoituksia erityisesti projekteihin, joissa perinteinen liiketoimintamalli muunnetaan alustaliiketoiminnaksi. Sijoitukset ovat osa hallinnoimaamme rahasto-, kiinteistö ja startup-yritysten salkkua, arvoltaan noin 11 milj. € (tilanne 12/2017).

Kun teemme sijoituspäätöksen yhtiön sisällä syntyvistä tai meille ulkopuolelta ehdotetusta startup-yhtiöstä, nimitämme yrityksen avuksi liiketoimintakonseptia kehittävän ja tukevan asiantuntijatiimin samalla tavalla kuin asiakasprojekteihin. Mikäli sinulla on alustaliiketoiminnan tai muutoin digitalisaatioon tukeutuva liikeidea ja kaipaat rahoitusta sekä kumppania, voit olla yhteydessä yhtiömme strategiajohtajaan Janne Mäenpäähän.

Työntekijöille

Yhtenä henkilökuntaetuna Roister Marketing on sitoutunut jakamaan edellä kuvattujen startup-yhtiöiden sijoitustuotoista 15% vakituisessa työsuhteessa olevalle henkilöstölle tasaosuuksin. Tämä on mahdollisuus merkittäviin lisäansioihin koko henkilökunnallemme, olematta sidoksissa työsuhteen alkamisen ajankohtaan tai asemaan organisaatiossa.