<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1019277341541200&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Mitra Imatran Rakennuttaja Oy

Käyttökokemus joko tuo tai vie asiakkaita

Suomalaiset ovat ahkeria internetin mobiilikäyttäjiä ja yhteyksien innovatiivinen kehitys mahdollistaa etenkin mobiilikäytön kasvamisen entisestään. Jatkossa on yhä tärkeämpää, että yritysten toimintaympäristöt palvelevat alati digitalisoituvaa käyttäjäkuntaa.

Roister - Case - Mitra - 71 prosenttia kayttajista

Tavoitteena ennakkoluuloton tiennäyttäjä

Imatran YH-Rakennuttaja Oy on Imatran kaupunkikonserniin kuuluva yli 60-vuotias seudun johtava kiinteistöorganisaatio ja sen omistaa Imatran kaupunki. He havahtuivat paitsi verkkosivustonsa olemattomaan mobiilikäytettävyyteen, myös jo aikansa eläneeseen brändimielikuvaan. Verkkosivustosta haluttiin mahdollisimman käyttäjäystävällinen, brändiviesti haluttiin yhtenäistää ja vanhahtavaa mielikuvaa haluttiin raikastaa. Heillä on tavoitteena olla nyt ja tulevaisuudessa näkemyksellinen sekä ennakkoluuloton tiennäyttäjä digitalisoituvassa markkinassa.

roister-marketing-case-mitra-puhelin-mockup-desktop
roister-marketing-case-mitra-puhelin-mockup-desktop

Brändin kuuluu näkyä ja tuntua

Yhtenäistä yrityskuvaa, positiivista tunnettuutta ja vahvaa brändiä lähdettiin rakentamaan markkinointistrategialla, joka ilmentää yhtiön arvoja ja toiminnan kulmakiviä. Brändin visuaalisen uudistuksen myötä myös nimenvaihdos tuli ajankohtaiseksi, ja uudeksi nimeksi päätettiin ytimekäs, mutta lämminhenkinen Mitra. Brändin kautta Mitran eri toimialat muodostavat yhtenäisen ja modernin kokonaisuuden, ja asiakkaat kommunikoivat jatkossa ainoastaan Mitran kanssa, vaikka toimintojen taustalla vaikuttavat useat tytäryritykset.

Tavoitteenamme on kasvattaa liiketoimintaa ja saada sitä kautta investointeja Imatralle. Vahva uusi brändimme luo edellytykset koko kaupungin elinvoiman kehittämiseen. Roister toi meille tarvittavan lisäarvon tulevaisuutta varten.

Lassi Nurmi, Mitra Imatran Rakennuttaja Oy

Uuden digitaalisen ympäristön avulla voidaan haastaa perinteisiä toimialarajoja.

Käyttökokemus palvelu­muotoilun lähtökohtana

Kaupungit ja kunnat kilpailevat yritysten sijoittumisesta, missä avainasemassa on toimialan tärkein myynti- ja markkinointikanava: palveleva ja kattava verkkopalvelu. Verkkopalvelun uudistuksella mahdollistettiin vahvempi digitaalinen läsnäolo ja sitä kautta aktiivinen ja sujuva yhteydenpito sidosryhmiin – myös mobiilisti. Uusi verkkopalvelu tukee Mitran palvelulupausta: asiakkailla on helpot, sähköiset asiointikanavat ja kaikki asunto- ja yrityskohteet ovat kattavasti esillä. 

 

* Vuonna 2017 16–89-vuotiaista 71 prosenttia oli käyttänyt kolmen kuukauden aikana internetiä matkapuhelimella. Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö [verkkojulkaisu]. ISSN=2341-8699. 13 2017, 2. Internetin käyttö mobiililaitteilla . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.9.2018]