<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1019277341541200&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Suomalaiset tuotteet Kiinan verkkokauppaan

Kiinan verkkokaupan kasvulle ei näytä olevan rajoja. Vuonna 2017 Kiinan verkossa tapahtuvan vähittäiskaupan arvo oli noin 500 miljardia dollaria, ja arvion mukaan se on lähellä 600 miljardia dollaria vuonna 2018. Suomessa vastaava luku oli vuonna 2017 noin 5 miljardia euroa.

Roister - Artikkeli - Kiinan verkkokauppa suomalaisille tuotteille - B2B kaupan muotojen vertailu - Retail e-commerce sales

Huomattava tekijä Kiinan verkkokaupan kehityksessä on myös verkkokaupan osuus koko vähittäiskaupasta. Suomessa vähittäiskaupasta alle 10% tapahtuu verkossa, mutta Kiinassa jo yli 25%. Ennuste on, että Kiinan verkkokaupat vievät vuoteen 2020 mennessä jo yli 35% Kiinan vähittäiskaupasta, joten Kiinan markkinoille tähtäävien yritysten kannattaa jo alkuvaiheessa miettiä strategiaa pitkälti verkkokaupan kautta.

Matka Kiinan markkinoille on lyhentynyt

Kiina on ollut suomalaisille yrityksille vaikea markkina saavuttaa, ja pääsy mukaan Kiinan verkkokauppaan on ollut haasteellista. Nyt varteenotettavaksi vaihtoehdoksi on noussut rajat ylittävä, eli niin sanottu cross-border verkkokauppa.

– Cross-border verkkokaupassa ulkomainen myyjä myy tuotteen suoraan kiinalaiselle kuluttajalle, ja tuote toimitetaan joko Kiinan tullivarastosta tai ulkomailta suoraan kuluttajien osoittamiin osoitteisiin, täsmentää Roister Marketingin Marko Kangaskolkka.

Tuotteiden valmistajan näkökulmasta Cross-border mallin suurimpana etuna on se, ettei myytäville tuotteille vaadita Kiinan tuontilisenssiä. Toinen etu Cross-border verkkokaupassa on, ettei tuotteen pakkausta vaadita lokalisoitavaksi Kiinan markkinalle. Tämä tarkoittaa käytännössä, että pakkaukseen ei vaadita mitään kiinankielisiä merkintöjä.

– Kuitenkin esimerkiksi elintarvikkeissa on hyvä olla tuoteseloste esimerkiksi tarralla pakkauksessa kiinni kuluttajien luottamuksen vahvistamiseksi, Kangaskolkka huomauttaa.

Roister - Artikkeli - Kiinan verkkokauppa suomalaisille tuotteille - B2B kaupan muotojen vertailu-1

Kiinalaiset kuluttajat arvostavat laatua

Cross-border kauppa on hyödyllistä myös kiinalaisen kuluttajan silmin monesta syystä. Moni kiinalainen haluaa ostaa ulkomaisia elintarvikkeita laadun varmistamiseksi, ja sama trendi on jo näkyvissä myös muissa tuoteryhmissä

Tästä syystä Kiinassa ruoan ja muiden elintarvikkeiden Cross-border verkkokaupassa on erityisen suuri potentiaali suomalaisille yrityksille. Cross-border verkkokauppaa verotetaan Kiinassa pienemmällä prosentilla kuin perinteistä maahantuontia, joten verkon kautta ulkomailta ostetut tuotteet ovat usein kiinalaisille kuluttajille halvempia kuin paikallisista liikkeistä tai verkkokaupoista.

Roister vie yrityksesi Kiinan markkinoille

Valtavan potentiaalin omaava Kiinan verkkokauppa on lopulta melko helppo käynnistää ja kysyntä kasvaa kaiken aikaa. Onnistuakseen markkinoilla yritysten pitää kuitenkin pystyä löytämään oikeat markkinoinnin ja myynnin kanavat tavoittaa kiinalaiset kuluttajat.

Roister vie yrityksesi Kiinan markkinoille! 

Ota yhteyttä